مقالات

تاریخ : : 21-Dec-2014 نوشته شده توسط: shopadmin منتشر شده در: مقالات بازدید: 568 نظرات : 0

اصابت اجسام سنگین، پرت شدن از بلندی، تصادف، بافت سرطانی استخوان، نقص خلقت از جمله مواردی هستند که فرد را از ادامه زندگی عادی دور کرده و او را با محدودیت های عدیده ای مواجه می کند.فردی را در نظر بگیرید که در یک حادثه رانندگی بر اثر وارد آمدن ضربه سنگین به سر، دچار شکستگی شدید استخوان جمجمه شده است.

تاریخ : : 28-Aug-2015 نوشته شده توسط: shopadmin منتشر شده در: مقالات بازدید: 658 نظرات : 0

مهندس محمد باغمیرانی و همکارش موفق به اختراع و ثبت نوعی قفل هوشمند شده است. این مخترع جوان در مسیر ساخت نمونه ای از دستگاه خود نیازمند ساخت بدنه برای آن می شود.

تاریخ : : 08-Nov-2014 نوشته شده توسط: shopadmin منتشر شده در: مقالات بازدید: 1285 نظرات : 0

اگر چه پرینتر های سه بعدی و نمونه سازی سریع طیف وسیعی از رشته ها و کاربرد ها را در بر میگیرد ولی به دلیل پتانسیل بالای این تکنولوژی، هروز بر تعداد صنایع و افراد استفاده کننده از این تکنولوژی افزوده می شود.

رسالت اصلی پرینتر های سه بعدی پیش تولید یا نمونه سازی اولیه "Prototyping" است.

 

تاریخ : : 17-Dec-2014 نوشته شده توسط: shopadmin منتشر شده در: مقالات بازدید: 607 نظرات : 0

روت اسمیت خانمی 47 سالبه است که در یک حادثه رانندگی استخوان پایش به حدی آسیب دید که امکان ترمیم و راه رفتن مجددا برای او غیر ممکن شده بود.